BİZİ
TANIMA-
LISINIZ
Eğitimin merkezinde çocukların olması gerektiğine inanıyorsanız
Çocuklar büyük grupların içinde bile özgün ve biricik kalabilmeli diyorsanız
Hayatın içindeki gerçek örneklerle eğitimin çocuklar için daha anlamlı hale geldiğini düşünüyorsanız
Bir programın çocuğun bütün gelişim alanlarını desteklemesi gerektiğini biliyorsanız
Söz hakkı tanındığında çocukların, fikir ve düşüncelerinin zenginleştiğini fark ediyorsanız
Çocuklarda var olan duygu derinliğini hep canlı tutmak gerektiğini söylüyorsanız
Somut materyal kullanımının çocuğun öğrenimini kolaylaştırdığını düşünüyorsanız
BİZİ
TANIMA-
LISINIZ
Değerler
her zaman
her yerde

olması
gerektiğine
inanıyorsanız

Yeni bir okul
açıyorsanız
Eğitimde kalite arıyorsanız
Öğretmenleri
süreçte eğitip
değerlendirme

ihtiyacı duyuyorsanız
Okul-çocuk-aile
bağını güçlendirmeyi
önemsiyorsanız
Öğretmenlerinizi
heyecanlandırmak

istiyorsanız
BİZİ
TANIMA-
LISINIZ

Çocuğunuzun;

okulda mutlu olması gerektiğine inanıyorsanız

ezberle değil deneyimle öğrenmesini tercih ediyorsanız

kendini ifade edebilsin diyorsanız

heyecanla okula gitmesini önemsiyorsanız

oyunla da öğrenebileceğini düşünüyorsanız

fikirleri önemsensin istiyorsanız

BİZİ
TANIMA-
LISINIZ
Eklektik, özel ve özgün bir program arıyorsanız
MEB eğitim programları ile uyumlu bir müfredat istiyorsanız
Akıllı fiziksel çevreye ihtiyaç duyuyorsanız
Yardımcı eğitim materyallerinin öğretimi zenginleştirdiğini düşünüyorsanız
Öğrencilerinizle birlikte siz de yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız