Multibem Sınıf Ortamları

Multibem sınıfları, eğitim ortamlarının bireysel olarak çocuğun üzerinde, grubun üzerinde ve öğretmenin üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşüncesiyle hazırlanmıştır. Dikkatli ve özenli planlanmış eğitim ortamları eğitim programının başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığına inanmaktayız. Bu nedenle çocuklara eğitim ortamlarında farklı çalışmalar yapmalarını, özgürce keşfetmelerini, özgürce gözlem yapabilmelerini, kendi seçtikleri materyallerle çalışmalarını sağlamak için çocuklara uygun, güvenli, ilgi çekici, iyi organize edilmiş ve çocukların kendilerini rahat hissedecekleri ortamlar sunmaktayız. Fiziksel çevrenin kalitesi çocuğun gelişimini büyük oranda etkilemektedir. Çocuklar bulundukları ortamın fiziksel koşulları ile direkt ilgilenirler ve onlar için sunacağı deneyimlerin hemen farkına varırlar. Bu amaca hizmet edecek şekilde fiziki ortamın, çocukların farkında olmadan öğrenmelerini destekleyecek niteliklere sahip olması gerektiğini düşünmekteyiz.